Игри

Информация за страница Униформи

   Всеки един от нас е виждал поне един от няколкото основни видове униформи, използвани на различни места. На първо място това са военните паради и предавания по телевизията, в които различни по чин служещи в редиците на армията трябва да се обличат със своето официално и служебно облекло. Достатъчно е да споменем само две емблематични за историята дати, за да стане ясно на всички – това са съответно дните 6 и 9 май, на всеки един от които се отбелязва знаково събитие. Първата дата е освен празник на хората с имената Георги, така и ден на българската армия. По този повод ежегодно се организира и провежда парад по жълтите павета, където гражданите имат безплатен достъп да наблюдават преминаването на машините. Това са танкове, камиони, а също така и изстребители и вертолети, но напоследък те са все по-рядко явление поради ограничения бюджет – поне такова е обяснението за отсъствието на голяма част от техниката.

   На 9-ти май пък се отбелязва Деня на победата, краят на Втората световна война и по този повод руснаците също организират военен голям парад. Там могат да се видят много повече военни машини и военни, носещи своите униформи. Докато нашата армия е като цяло малобройна, то руската такава неслучайно е една от най-силните в световен мащаб, а това се дължи както на професионалната подготовка, така и на числеността. Униформените служители обаче далеч не се изчерпват само с генералите, офицерите, ефрейторите и изобщо всички, работещи в армията. Патрулните полицаи например също са униформени, а много хора имат постоянен досег с тях, ако бъдат спрени за проверка на документите за самоличност. Освен отличителните дрехи, полицаите се отличават със своите втъкнати в коланите радио станции, пистолети и палки, които използват в случай на нужда и най-вече за защита на човек, станал жертва на нападение. Пожарникарите и дори лекарите също могат да се причислят към категорията униформени служители. Медицинските лица почти винаги носят бели или зелени престилки, както и специфичните шапчици, известни като касинки. Освен това носят на краката си и специално сабо, също в бели тонове или в такива, отговарящи на цвета на престилките.

    В редица институции пък носенето на униформи е задължително и всеки, неспазил това правило, понася съответните санкции. Понякога те се изразяват в глоба, тоест отнемане на част от заплатата, а в друга част от случаите може да доведе направо до уволнение. В училищата преди години учениците е трябвало да бъдат униформени, като облеклата са различни за момчетата и момичетата. Всеки един, който има родители, живели в годините на социализма, би могъл да научи от тях за това правило с пълни подробности. Дори и обаче да не сме били съвременници на това изискване, е достатъчно да изгледаме само няколко български филма, които са свързани с главни герои тийнейджъри. Някои от сцените ясно показват обстановката в класните стаи, а по чиновете са насядали все деца, които имат униформа. Учителите също носят определено облекло, а нямат право на свободен избор, което към днешна дата не отговаря на тогавашните норми и изисквания.     

 

 

eXTReMe Tracker